Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Helimadoe a Petrolejové lampy: genderová analýza děl Jaroslava Havlíčka
Název práce v češtině: Helimadoe a Petrolejové lampy: genderová analýza děl Jaroslava Havlíčka
Název v anglickém jazyce: Helimadoe and Petrolejové lampy: A gender analysis of Jaroslav Havlíček's novels
Klíčová slova: feministická kritika, vzdorné čtení, Jaroslav Havlíček, Helimadoe, Petrolejové lampy, genderový řád, ženské hrdinky
Klíčová slova anglicky: feminist criticism, resisting reading, Jaroslav Havlíček, Helimadoe, Petrolejové lampy, gender norms, female characters
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2012
Datum zadání: 27.09.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V práci se budu zabývat zkoumáním vybraných literárních textů Jaroslava Havlíčka (Helimadoe a Petrolejové lampy) z pohledu literární genderové analýzy a pokusím se vytvořit genderově zaostřené interpretace. Budu se soustředit na konstruování genderu a genderové identity jednotlivých ženských a mužských postav románů, konstruování jejich sexuality a taktéž na problematiku mocenských vztahů a jejich genderovou dimenzi. Provedu analýzu děl v kontextu feministických literárních teorií. Hlavními metodologickými a teoretickými východisky práce bude tzv. vzdorné čtení dle J. Fetterly a queer čtení, např. dle B. Zimmerman.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK