Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderový aspekt v českých hudebních kapelách
Název práce v češtině: Genderový aspekt v českých hudebních kapelách
Název v anglickém jazyce: Gender aspect in czech music bands
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2012
Datum zadání: 27.09.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V práci se hodlám zabývat postihnutí genderového aspektu, který je obsažen ve fungování hudebních skupin v rámci českého kontextu. Hodlám se zaměřit na uplatňování genderových stereotypů jak ve vztahu k ženám tak i k mužům. Svou povahou se bude jednat o etnografickou studii s důrazem na zúčastněné pozorování a práci v terénu. Hodlám uplatnit především techniku interview a polostrukturovaných dotazníků. Rád bych postihl mocenský aspekt, hierarchii uvnitř kapely a její ovlivnění genderem, nároky a požadavky na členy v závislosti na jejich pohlaví a další aspekty ovlivněné genderem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK