Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interrupční komise v Československu z pohledu zúčastněných stran
Název práce v češtině: Interrupční komise v Československu z pohledu zúčastněných stran
Název v anglickém jazyce: Abortion comitees in Czechoslovakia from point of view of involved sides
Klíčová slova: gender, reprodukční politika, socialismus, interrupce, interrupční komise, pamětníci/pamětnice, sociální benefity
Klíčová slova anglicky: gender, reproductive politics, socialism, abortion, abortion committee, witnesses, social benefits
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2012
Datum zadání: 27.09.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Edit Szénássy, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se zaměřím na rozhovory s pamětnicemi, které se v období socialistického Československa rozhodovaly, zda podstoupit či nepodstoupit interrupci. Budu především zjišťovat, jaké měly možnosti volby a kdo a jakým způsobem se podílel na jejich rozhodovacím procesu. V teoretické části přiblížím východiska reprodukční politiky socialistického Československa a působení interrupčních komisí, empirická část bude obsahovat polostrukturované rozhovory s pamětnicemi, které budu analyzovat pomocí kódovacích technik inspirovaných zakotvenou teorií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK