Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam genderu v (pro) sociální teorii Pierra Bourdieu
Název práce v češtině: Význam genderu v (pro) sociální teorii Pierra Bourdieu
Název v anglickém jazyce: The Meaning of Gender in (for) the Social Theory of Pierre Bourdieu
Klíčová slova: Pierre Bourdieu, feminismus, gender, habitus, kapitál, sociální řád, distinkce
Klíčová slova anglicky: Pierre Bourdieu, feminism, gender, habitus, capital, social order, distinction
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2012
Datum zadání: 27.09.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude analyzovat vztah vybraných teoretických konceptů Pierra Bourdieua (zejména koncept distinkce, habitu, dispozice a pozice, pole a kapitálu) ke konceptu genderu, jak jej autor sám ve svých studiích užívá. Práce má za cíl podrobněji rozkrýt začlenění konceptu genderu do autorovy komplexní sociální teorie a poukázat na implikace, které toto začlenění pro samotný koncept genderu i ostatní analyzované koncepty, respektive vybrané aspekty autorovy sociální teorie, má.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK