Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Měď chelatující účinky flavonolů
Název práce v češtině: Měď chelatující účinky flavonolů
Název v anglickém jazyce: Copper chelating activity of flavonols
Klíčová slova: flavonoly, chelatační aktivita, měď, bathocuproin, antioxidanty
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2012
Datum zadání: 20.11.2012
Datum a čas obhajoby: 03.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: PharmDr. Tomáš Filipský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování odborné rešerše
2. Zvládnutí testovací metodiky
3. Provedení pokusů
4. Zpracování výsledků
5. Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
SciFinder, ScienceDirect, Medline
Periodika (Phytochemistry, Fitoterapia, Biometals, Metallomics atd.)
Knihy (Slíva, Votava.Farmakologie.Lékařské repetitorium)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK