Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv 10.
Název práce v češtině: Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv 10.
Název v anglickém jazyce: Nanofibre membranes as carriers of drug 10.
Klíčová slova: nanovlákna, medikovaná nanovlakenná membrána, aplikace léčiv
Klíčová slova anglicky: nanofibres, nanofibre medicated membranes, drug delivery
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2012
Datum zadání: 02.01.2013
Datum a čas obhajoby: 23.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámení s výsledky dosaženými na KFT v předchozích letech a monografiemi na dané téma - zadanými školitelem
Literární rešerše z on-line zdrojů: Web of Science, Scopus a pod.
Fromulace cílů práce
Vlastní praktické řešení práce
Vyhodnocení výsledků a vyvození závěrů ze získaných dat
Sepsání vlastní práce - průběžné konzultace se školitelem
Obhajoba práce
Seznam odborné literatury
Monografie zadané školitelem
Relevantní přehledové a originální články z on-line databází - Scopus, Web of Science a další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK