Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnictví a pozice bílého muže v rámci výuky na ostrově Lombok
Název práce v češtině: Dobrovolnictví a pozice bílého muže v rámci výuky na ostrově Lombok
Název v anglickém jazyce: Volunteering and the Position of White Man in Education on the Lombok Island
Klíčová slova: dobrovolnictví, orientalismus, bílý muž, vzdělávání, Lombok, kolonialismus
Klíčová slova anglicky: volunteering, orientalism, white man, education, Lombok, colonialism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2012
Datum zadání: 27.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá zrcadlením pozice bílého muže u člověka s dobrovolnickou zkušeností. Skrze komplexní zmapování této zkušenosti se rozkrývají tři různé identity – dobrovolnická, pozice nadřazeného bílého muže, jenž jedná na základě hegemonického postavení Západu, a postmoderního člověka hledajícího rozptýlení a útěk ze stereotypu. Na příběhu dobrovolnictví od počátku až do konce a na konkrétních příkladech se zabývám vynořováním a prolínáním těchto různých identit. V druhé řadě pojednává práce o tom, jak samotní aktéři reflektují svou dobrovolnickou zkušenost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The following thesis reflects a position of a white man throughout the volunteering experience. Within a comprehensive mapping of this experience, three different identities are revealed - a volunteer, a position of a superior white man, and the post-modern man in search of distraction who is trying to escape from the stereotype. Identities mentioned above are shown on the specific examples in the story of volunteering from the beginning until the end. This thesis also presents how individuals reflect their experience of volunteering.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK