Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparácia trestného a civilného procesu v starovekom Ríme
Název práce v jazyce práce (slovenština): Komparácia trestného a civilného procesu v starovekom Ríme
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Comparison of criminal and civil trial in ancient Rome
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2012
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 14:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 209
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:09.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Oponenti: JUDr. David Falada, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK