Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Těkavé metabolity potravinových aditiv a doplňků stravy - rešerše
Název práce v češtině: Těkavé metabolity potravinových aditiv a doplňků stravy - rešerše
Název v anglickém jazyce: Volatile metabolites of food additives and food supplements – review
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2012
Datum zadání: 18.12.2012
Datum a čas obhajoby: 03.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Kseniya Dryahina, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentální metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. www.sciencedirect.com
2. Web of Science
3. Mezinárodní časopis Trends in Analytical Chemistry
4. Food chemistry
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK