Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání míry zatížení jednotlivých způsobů plavání s břemenem
Název práce v češtině: Porovnání míry zatížení jednotlivých způsobů plavání s břemenem
Název v anglickém jazyce: Comparison of the loading rate in various types of swimming with load.
Klíčová slova: Vojenské plavání, plavání s břemenem, plavání v oděvu, porovnání zatížení
Klíčová slova anglicky: Military swimming, swimming with load, swimming in clothes, comparison of strain.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum a čas obhajoby: 09.05.2013 13:30
Místo konání obhajoby: Seminární místnost katedry Vojenské tělovýchovy
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2013
Oponenti: pplk. PhDr. Tomáš Černohorský, PhD.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Porovnání fyzické náročnosti u vybraných způsobů plavání s břemenem využívaných v rámci AČR. Míra fyzické náročnosti byla určována na základě naměřené tepové frekvence při jednotlivých způsobech plavání s břemenem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Comparison of physical intensity in selected types of swimming with load used in the ACR. The level of physical intensity was determined on the basis of measured heart rate at different styles of swimming with load.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK