Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Numerická optimalizace
Název práce v češtině: Numerická optimalizace
Název v anglickém jazyce: Numerical optimalization
Klíčová slova: numerická optimalizace bez omezení, optimalizační metody bez derivací, metody přímého vyhledávání
Klíčová slova anglicky: unconstrained numerical optimization, derivative-free optimization,direct search methods
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2012
Datum zadání: 30.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.11.2012
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Ing. Ladislav Lukšan, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem práce jsou metody optimalizace bez omezení (unconstrained optimalization). Předpokladem je zvládnutí jazyku MATLAB ([2]) v rozsahu kurzu Základy numerické matematiky NNUM009.

Základním studijním materiálem je [1], kap.7.2., včetně knihovny programů v jazyce MATLAB. Kromě knihy [1] lze čerpat z rozsáhlé časopisecké literatury, např. [3].

Cíl práce: Sepsání uceleného matematického textu o algoritmech optimalizace bez omezení. Ilustrace teorie formou numerických experimentů.
Seznam odborné literatury
[1] Quarteroni, A., Sacco, R., and Saleri, F. (2000), Numerical Mathematics, Texts in Applied Mathematics 37, Springer Verlag.

[2] The MathWorks, Inc. (2008), MATLAB 7, Function Reference, Natick, Massachusetts.

[3] Lagarias, J.C., Reeds, J.A., Wright, M.H., and Wright, P.E. (1998), Convergence Properties of the Nelder-Mead Simplex Method in Low Dimensions, SIAM J. Optim. 9, pp. 112–147.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK