Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Národní divadlo v Praze v době nacistické okupace: Přední divadelní scéna mezi útlakem a odporem. (Historicko-sociologická analýza)
Název práce v češtině: Národní divadlo v Praze v době nacistické okupace: Přední divadelní scéna mezi útlakem a odporem. (Historicko-sociologická analýza)
Název v anglickém jazyce: The National Theatre in Prague during the Nazi Occupation: The Foremost Theatre Scene between Oppression and Resistance. (A Historical-sociological Analysis)
Klíčová slova: divadlo, dramaturgie, divadelní soubory, kulturní politika, cenzura, ideologie, nacismus, rasismus, odboj, identita, germanizace
Klíčová slova anglicky: theatre, dramaturgy, theatre ensembles, cultural policy, censorship, ideology, Nazism, racism, resistance, identity, Germanization
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Historická sociologie (24-DHS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2012
Datum zadání: 25.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2020
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDH999)
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
  doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK