Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium interakce nanokompozitních vstev s plazmatem
Název práce v češtině: Studium interakce nanokompozitních vstev s plazmatem
Název v anglickém jazyce: Study of the interaction of nanocomposite films with plasma
Klíčová slova: plazmový polymer, chemické leptání, nanokompozitní vrstvy
Klíčová slova anglicky: plasma polymer, chemical etching, nanocomposite film
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2012
Datum zadání: 08.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nanokompozitní vrstvy kov/plazmový polymer nacházejí široké uplatnění jakožto antibakteriální povlaky, elektrické či optické senzory. Cílem práce je studium interakce těchto vrstev s chemicky aktivním plazmatem a následná charakterizace těchto vrstev. Během práce se student seznámí s metodami přípravy nanokompozitních vrstev na bázi plazmového polymeru a modifikací těchto vrstev pomocí nízkotlakého doutnavého výboje či atmosférického dielektrického bariérového výboje. Hlavní pozornost bude věnována charakterizaci těchto vrstev zejména pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS) a měření jejich topografie pomocí mikroskopu atomových sil (AFM).
Práce má experimentální charakter.
Seznam odborné literatury
Bude upřesněno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK