Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv průtokové rychlosti na průběh a možnosti vyhodnocení různých reakcí v SIA systému
Název práce v češtině: Vliv průtokové rychlosti na průběh a možnosti vyhodnocení různých reakcí v SIA systému
Název v anglickém jazyce: Effect of flow rate on the kinetic and the possibility of evaluating different reactions in the SIA system
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2012
Datum zadání: 18.12.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentální metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. E.A.G. Zagtto, C.C. Oliveira, A. Townshend, P.J. Worsfold – Flow analysis with spectrophotometric and luminometric detection (Elsevier 2012)
2. S.D. Kolev, I.D. McKelvie – Advances in flowinjection analysis and related techniques (Elsevier 2008)
3. Sciencedirect, Web of Science - databáze
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK