Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Typologie des personages dans l’hexalogie consacrée à Benjamin Malaussène de Daniel Pennac
Název práce v jazyce práce (francouzština): Typologie des personages dans l’hexalogie consacrée à Benjamin Malaussène de Daniel Pennac
Název práce v češtině: Typologie postav v hexalogii o Benjaminu Malaussènovi Daniela Pennaca
Název v anglickém jazyce: Typology of characters in Daniel Pennac's hexalogy about Benjamin Malaussène
Klíčová slova: Daniel Pennac, typologie, postava, Benjamin Malaussène, popis
Klíčová slova anglicky: Daniel Pennac, typology, character, Benjamin Malaussène, characteristics
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2012
Datum zadání: 25.09.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.07.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude pojednávat o zásadních postavách-typech a postavách-individualitách Pennacovy hexalogie a bude rozdělena na dvě části. Nejprve se zaměří na charakteristiky jednotlivých postav a jejich vzájemné interakce, úlohu v románu či románech a témata, která jednotlivé postavy otevírají. Ve druhé části se bude zabývat schizofrenní postavou policisty Van Thiana, především pak její proměnou v rámci románů ságy, ve kterých se vyskytuje.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
PENNAC, D. Au bonheur des ogres. Paris: Gallimard, 1985.
PENNAC, D. La fée carabine. Paris: Gallimard, 1987.
PENNAC, D. La petite marchande de prose. Paris: Gallimard, 1989.
PENNAC, D. Monsieur Malaussène. Paris: Gallimard, 1995.
PENNAC, D. Des chrétiens et des maures. Paris: Gallimard, 1996.
PENNAC, D. Aux fruits de la passion. Paris: Gallimard, 1999.
Sekundární literatura:
FOŘT, B. Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.
HAMON, P. Pour un statut sémiologique du personnage.In Poétique du récit. Paris:Seuil, 1977.
HRUŠKA, J. Kompoziční výstavba Zolova románu. Diplomová práce, FF UK, Praha, 2003. 102 s. Vedoucí práce Lada Bosáková.
VŠETIČKA, F. Tektonika textu. O kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století. Olomouc: Votobia, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK