Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etika biologických invazí
Název práce v češtině: Etika biologických invazí
Název v anglickém jazyce: Ethics of biological invasions
Klíčová slova: Etika, biologické invaze, hodnota, hodnota jedince, instrumentální hodnota, estetická hodnota, hodnota druhu, hodnota života
Klíčová slova anglicky: Ethics, biological invasions, value, value of individual, instrumental value, esthetic value, value of species, value of life
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2012
Datum zadání: 25.09.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Člověk svou činností významně ovlivňuje okolní životní prostředí. Snaží se jej zpravidla v maximální možné míře využít ke svému prospěchu. Avšak přeměna prostředí je natolik intenzivní, že dochází k jeho devastaci, a tím i k ohrožení lidí.
Záměrem této práce je na příkladu biologických invazí, tedy na rozšířeních nepůvodního druhu, ukázat, že napravování škod na přírodě je nejen obtížné, ale i morálně problematické.
Seznam odborné literatury
Invasive & Introduced Plants & animals: Human Perceptions, attitudes and Approaches to Management (2011, I.D. Rotherdam & R.A. Lambert, editors, Erthscan Publishing, London)

Schlaepfer, M. A. ; Sax, D. F.; Olden, J. D. 2010: The Potential Conservation Value of Non-Native Species (Conservation Biology, Volume 25, No3, 428-437)

Richarddson, D. M.; Pyšek, P.; Rejmánek, M.; Barbour, M. G.; Panetta, F. D., West, C. J. 2000: Naturalization and invazion of alien plants: concepts and definitions (Diversity and Distributions, 6, 93-107)

Pyšek, P.; Richardson, D. M.; Rejmánek, M.; Webster, G. L.; Williamson, M.; Kirschner, J. 2004: Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists (Taxon 53(1), 131-143)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK