Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polymorfismus u vybraných biotransformačních enzymů
Název práce v češtině: Polymorfismus u vybraných biotransformačních enzymů
Název v anglickém jazyce: Polymorfismus u vybraných biotransformačních enzymů
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2012
Datum zadání: 03.03.2015
Datum a čas obhajoby: 04.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámení se s problémem diskusí se školitelem
Zásady citace literatury.
Sepsání osnovy bakalářské práce.
První sepisování pro kontrolu.
Event. opravy podle poznámek školitele (po celou dobu sepisování bakalářské práce)
Stálá diskuse k práci a poznámkám,
Sepisování bakalářské práce, její konečné úpravy a opravy.
Seznam odborné literatury
Patobiochemie buňky – skripta.
J Masopust, R. Průša (2003)
UK Praha
Essential Cell Biology - An Introduction to the Molecular Biology of the Cell (autorů Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts a Walter) , český překlad, 2000
Současná abstrakta z Web of Science: klíčová slova membrane proteins, P-protein, transportní proteiny, transport proteins…..
Použít dostupné database.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK