Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv glutamátem navozené obezity na antioxidační enzymy u myší
Název práce v češtině: Vliv glutamátem navozené obezity na antioxidační enzymy u myší
Název v anglickém jazyce: Influence of glutamate-induced obezity on antioxidant enzymes in mice
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2012
Datum zadání: 11.12.2012
Datum a čas obhajoby: 03.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Zpracování literární rešerše
2) Osvojení si nezbytných metodik – příprava zvířecího modelu MSG-navozené obezity, příprava subcelulárních frakcí z jater, stanovení enzymových aktivit, imunoblotting
3) Vlastní měření aktivit a exprese vybraných antioxidačních enzymů v játrech kontrolních a MSG myší
4) Zpracování a vyhodnocení získaných výsledků
5) Vypracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
Matysková R, Maletínská L, Maixnerová J, Pirník Z, Kiss A, Zelezná B. (2008) Comparison of the obesity phenotypes related to monosodium glutamate effect on arcuate nucleus and/or the high fat diet feeding in C57BL/6 and NMRI mice. Physiol Res. 57(5):727-34.
Halliwell B, Gutteridge J. 1999. Free Radicals in Biology and Medicine.: Oxford University Press. 936 p.
Kanasaki K, Koya D. (2011) Biology of Obesity: Lessons from AnimalModels of Obesity. J Biomed Biotechnol. 2011:197636.
Další na základě provedené rešerše.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK