Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologická aktivita obsahových látek rostlin XXVII. Alkaloidy Fumaria officinalis L. a jejich účinek na acetylcholinesterasu a butyrylcholinesterasu.
Název práce v češtině: Biologická aktivita obsahových látek rostlin XXVII. Alkaloidy Fumaria officinalis L. a jejich účinek na acetylcholinesterasu a butyrylcholinesterasu.
Název v anglickém jazyce: Biological activity of plants metabolites. XXVII. Alkaloids of Fumaria officinalis L. and their effect on acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase.
Klíčová slova: Fumaria officinalis, isochinolinové alkaloidy, izolace, biologická aktivita, AChE, BuChE
Klíčová slova anglicky: Fumaria officinalis, isoquinoline alkaloids, isolation, biological activity, AChE, BuChE
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2012
Datum zadání: 06.12.2012
Datum a čas obhajoby: 03.06.2014 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) provedení literární rešerše na uvedené téma v referátovém časopise,
2) výběr a utřídění faktů,
3) seznámení se s výsledkem experimentálního studia, které bylo v této oblasti provedeno na katedře farmaceutické botaniky a ekologie,
4) zajištění potřebné originální literatury,
5) napsání práce podle zvyklostí obvyklých na pracovišti.
Práce by měla obsahovat 50-60 stran rukopisu, 40-70 literárních odkazů.
Seznam odborné literatury
1) Chemical Abstracts (SciFinder),
2) zajištění původních prací a přehledových studií prostřednictvím informačních zdrojů dostupných v e-formě na Univerzitě Karlově (http://pez.cuni.cz, (http://www.jib.cz), Web of Knowledge (http://webofknowledge.com/), EBSCO host (http://search.ebscohost.com)),
3) knihy s fytochemickou tématikou, které jsou ve fondu Střediska vědeckých informací FaF UK.
Předběžná náplň práce
1) analýza jedné spojené frakce s obsahem alkaloidů vzniklé slupcovou chromatografií diethyletherového výtřepku z nati Fumaria officinalis,
2) vypracování separačního postupu pro rozdělení alkaloidní směsi,
3) izolace alespoň jednoho alkaloidu v čistém stavu,
4) po krystalizaci stanovení základních fyzikálně-chemických charakteristik izolované látky (látek),
5) podíl na stanovení biologické aktivity izolované látky (látek) - inhibici AChE a BuChE.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) analysis of one collected alkaloid fraction resulting from column chromatography of diethylether extract from Fumaria officinalis herb,
2) processing method for the alkaloid(s) separation from alkaloid fraction,
3) isolation of one alkaloid (at least) in a pure state,
4) determination of basic physico-chemical characteristics of the isolated substance(s) after crystallization,
5) co-operation in determining the biological activity of isolated substance(s) - inhibition of AChE and BuChE.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK