Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita 1.
Název práce v češtině: Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita 1.
Název v anglickém jazyce: Alkaloids of the family Amaryllidaceae and their biological activity 1.
Klíčová slova: alkaloidy, čeleď Amaryllidaceae, izolace, biologická aktivita
Klíčová slova anglicky: alkaloids, Amaryllidaceae family, isolation, biological activity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2012
Datum zadání: 30.11.2012
Datum a čas obhajoby: 03.06.2014 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) provedení literární rešerše týkající se obsahu biologicky aktivních látek v rostlinách z čeledi Amaryllidaceae rodu Nerine. Popsání metod jejich identifikace, izolace, biologické aktivity a využití v medicíně
2) zpracování alkaloidního extraktu z rostliny Nerine bowdenii. Chromatografie tohoto extraktu za účelem izolace alespoň jednoho alkaloidu v čisté formě a stanovení jeho základních fyzikálně-chemických charakteristik
3) příprava vzorků pro stanovení biologických aktivit izolovaných látek (inhibiční aktivita na acetylcholinesterázu, butyrylcholinesterázu, antioxidační aktivita a v případě dostupnosti dalších testů v rámci spolupráce i stanovení dalších biologických aktivit)
4) vyhodnocení výsledků a sepsání práce
Seznam odborné literatury
Referátové časopisy Chemical Abstracts, Medicinal and Aromatic Plants Abstracts,
Periodika s fytochemickou tématikou (Fitoterapia, Planta Medica, Phytotherapeutical Research aj.)
Databáze např. Beilsteins Handbuch der Org. Chemie aj.
Předběžná náplň práce
Zpracování alkaloidního extraktu pomocí sloupcové chromatografie; zpracování přidělené frakce za účelem izolace alkaloidů v čisté formě; příprava izolovaných látek na testy biologických aktivit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK