Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv pohybových aktivit na zdraví člověka na příkladu hráče fotbalu
Název práce v češtině: Vliv pohybových aktivit na zdraví člověka na příkladu hráče fotbalu
Název v anglickém jazyce: Influence of sport activities to human health on the example of soccer player
Klíčová slova: zdraví, zranění, sport, cvičení, trénink
Klíčová slova anglicky: health, injuries, sport, exercise, training
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.09.2012
Datum zadání: 24.09.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 09:20
Místo konání obhajoby: C 116
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Oponenti: PhDr. Petr Česák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK