Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vídeňští Češi v 21.století a jejich hudba z etnomuzikologické perspektivy
Název práce v češtině: Vídeňští Češi v 21.století a jejich hudba z etnomuzikologické perspektivy
Název v anglickém jazyce: Viennese Czechs and their music in the 21st century from an ethnomusicological perspective
Klíčová slova: etnomuzikologie, česká menšina ve Vídni, diaspora studies, hudba a migrace vídeňských Čechů
Klíčová slova anglicky: ethnomusicology, Czech minority in Vienna, diaspora studies, music and migration of Viennese Czechs
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2012
Datum zadání: 21.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDI999)
Oponenti: doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.
  PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK