Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozdní následky úrazu kolenního kloubu
Název práce v češtině: Pozdní následky úrazu kolenního kloubu
Název v anglickém jazyce: Late consequences of knee injury.
Klíčová slova: kolenní kloub, gonartroza, chrupavka, meniskus
Klíčová slova anglicky: knee, gonarthrosis, cartilage, meniscus
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Eislerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2012
Datum zadání: 31.10.2012
Datum a čas obhajoby: 11.02.2014 13:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: Mgr. Miluše Kulhavá
 
 
 
Seznam odborné literatury
CIHÁK, R. Anatomie 1. 2.vyd., Praha: Grada Publishing, 2006. 516s., ISBN 80-7169-970-5.
DUNGL, P. a kol. Ortopedie. 1.vyd., Praha 7: GRADA aviceum, 2005. 1280 s.,
ISBN 80-247-0550-8
Pavelka K. Terapie osteoartrózy. In: Pavelka K, et al. Farmakoterapie revmatických onemocnění. Praha: Grada, Avicenum, 2005: 353-371.
VIŠŇA, Petr, HART, Radek. Chrupavka kolena . Praha : Maxdorf , 2006 . 205 s. . (Jessenius) . ISBN 80-7345-084-4. CÍSAŘOVÁ, Jana. Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. artróza kolenního kloubu. Praha, 2009. Vedoucí práce Kateřina Rubášová.
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci se chci věnovat kolennímu kloubu. Bakalářská práce bude mít dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřím na anatomii kolenního kloubu, jeho možné úrazy a jejich léčbu a rehabilitaci a zejména na artrózu kolenního kloubu. Ve výzkumné části bych ráda získala informace od mládeže i dospělých zejména po úrazech kolenního kloubu ohledně jejich znalostí o riziku artrózy, o jejich plnění rehabilitace či návratu ke sportovní činnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
It will be about knee injuries and about gonarthrosis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK