Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identifikace a původ drahých kamenů v insignii Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty
Název práce v češtině: Identifikace a původ drahých kamenů v insignii Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty
Název v anglickém jazyce: The Identification and the Origin of the Gemstones Adorning the Insignia of the Charles University in Prague , the Faculty of Science
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2012
Datum zadání: 06.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.10.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK