Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotometrie otevřené hvězdokupy
Název práce v češtině: Fotometrie otevřené hvězdokupy
Název v anglickém jazyce: Photometry of an open cluster
Klíčová slova: fotometrie, hvězdokupa, hvězdný vývoj, proměnné hvězdy, H-R diagram
Klíčová slova anglicky: photometry, stellar cluster, stellar evolution, variable stars, H-R diagram
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s hvězdnou fotometrií a její aplikací pro výzkum hvězdokup.
Data budou měřena na hvězdárně v Ondřejově (65-cm dalekohled) nebo v Chile (1.54-m dalekohled) samotným studentem a následně redukována.
Pro zvolenou hvězdokupu (např. NGC 1193, NGC 1605, NGC 1883, Berkeley 18, nebo jiné) bude fotometrie z několika nocí analyzována, což by mělo vést k:
- sestrojení H-R diagramu hvězdkupy
- určení členů ('cluster membership') na základě jejich polohy v H-R diagramu a vlastních pohybů
- detekce případných proměnných hvězd ve hvězdokupě
- pokročilé metody fotometrie slabších hvězd - porovnání výsledků (PSF fitting, multiple comparison, ..)
- nezávislé určení vzdálenosti hvězdokupy z H-R diagramu a z proměnných hvězd
- simulace vývoje hvězd pomocí kódu MESAstar (Paxton et al. 2011)
- určení stáří hvězdokupy
- sepsání proposalu na ESO přístroje (VLT/FLAMES)
Seznam odborné literatury
Mochejska, B. J.; Kaluzny, J., Variable stars in the field of the open cluster NGC 7789, Acta Astronomica, v.49, pp.351-370 (1999) (http://arxiv.org/pdf/astro-ph/9907272.pdf)

Joshi, Y. C.; Joshi, S.; Kumar, Brijesh; Mondal, Soumen; Balona, L. A., Photometric Study and Detection of Variable Stars in the Open Clusters - I : NGC 6866, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 419, Issue 3, pp. 2379-2390 (2012) (http://arxiv.org/pdf/1109.6415v1.pdf)

Molenda-Żakowicz, J.; Kopacki, G.; Steślicki, M.; Narwid, A., Photometric Study of Variable Stars in the Open Cluster NGC 6866, Acta Astronomica, vol 59, no 2, p. 193-211 (2009) (http://www.astro.uni.wroc.pl/ludzie/molenda/publikacje/pap_59_2_3.pdf)

Platais, I.; Melo, C.; Quinn, S. N.; Clem, J. L.; de Mink, S. E.; Dotter, A.; Kozhurina-Platais, V.; Latham, D. W.; Bellini, A., The Effects of Differential Reddening and Stellar Rotation on the Appearance of Multiple Populations in Star Clusters: The Case of Trumpler 20, The Astrophysical Journal Letters, Volume 751, Issue 1, article id. L8 (2012) (http://arxiv.org/abs/1203.1053)

Kallrath, J., & Milone, E.F. 1999, Eclipsing binary stars : modeling and analysis / Joseph Kallrath, Eugene F.Milone. New York: Springer, 1999
Předběžná náplň práce
Hvězdokupy představují ideální objekty pro studium hvězd. Pomocí jednoduchého měření fotometrie pole dané hvězdokupy jsme schopni určit mnoho parametrů hvězdokupy samotné i jejích členů. Pomocí fitování stop hvězdného vývoje v H-R diagramu je možno určit její stáří, modul vzdálenosti, vzdálenost, či chemické složení. Také je možné testovat přítomnost více populací (podobně jako to bylo publikováno u kulových hvězdokup). Pokud je ve hvězdkupě objevena cefeida či zákrytová dvojhvězda (což je při obvyklé frekvenci výskytu velice pravděpodobné), mohou i tyto sloužit jako nezávislý test pro určení parametrů hvězdokupy. Ač jsou metody zkoumání hvězdokup klasické, stále je na obloze mnoho opomíjených hvězdokup, pro které žádná takováto studie zatím neexistuje. Předpokládá se, že výsledky budou publikovány v zahraničním impaktovaném časopise.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK