Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Surface plasmons on nanostructures
Název práce v češtině: Povrchové plasmony na nanostrukturách
Název v anglickém jazyce: Surface plasmons on nanostructures
Klíčová slova: povrchový plasmon, nanočástice, senzory s povrchovými plasmony
Klíčová slova anglicky: surface plasmon, nanoparticles, surface plasmon resonance sensors
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2012
Datum zadání: 14.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.09.2012
Datum a čas obhajoby: 25.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK