Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filosofická a psychologická problematika svobodné vůle; svobodná vůle a odpovědnost
Název práce v češtině: Filosofická a psychologická problematika svobodné vůle; svobodná vůle a odpovědnost
Název v anglickém jazyce: Philosophical and psychological issues of free will; free will and responsibility
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.09.2012
Datum zadání: 13.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2013
Datum a čas obhajoby: 28.11.2013 10:00
Místo konání obhajoby: 142
Datum odevzdání elektronické podoby:07.10.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:07.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2013
Oponenti: doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK