Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filiální kostely Římskokatolické farnosti Říčany u Prahy
Název práce v češtině: Filiální kostely Římskokatolické farnosti Říčany u Prahy
Název v anglickém jazyce: The Subsidiary Churches of Roman Catholic Parish Říčany near Prague
Klíčová slova: kostely, architektura, výzdoba, liturgické užité umění, dějiny
Klíčová slova anglicky: churches, architecture, decoration, liturgical applied art, history
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2012
Datum zadání: 12.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.09.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Oponenti: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod.
2. Dějiny kostelů.
3. Stavební vývoj.
4. Popis výzdoby kostelů.
5. Liturgické užité umění.
6. Závěr.
7. Obrazová příloha.
Seznam odborné literatury
KROUPA Pavel: Ke stavebnímu vývoji kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích. In: Památky středních Čech 2, 2002, 1–5
KROUPA Pavel: Ke středověké podobě kostela sv. Václava v Jažlovicích. In: Památky středních Čech 1, 1998, 46–54
KROUPA Pavel: Nová zjištění z oprav památek na Brandýsku a Říčansku. In: Památky středních Čech 2, 2003, 68–74
KŘÍŽOVÁ Dagmar: Když se řekne Jažlovice. In: Říčanský kurýr 9, 2005, 16–17
MÁCHA Václav: Kunice. Praha 1941
PODLAHA Antonín: Posvátná místa království českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků víry a nábožnosti v království Českém. Arcidiecece pražská. Díl I. Vikariáty: Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovický a Prosecký. Praha 1907
PODLAHA Antonín: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu vinohradském. Praha 1908
POCHE Emanuel: Umělecké památky Čech 1. Praha 1977
POCHE Emanuel: Umělecké památky Čech 2. Praha 1978
POCHE Emanuel: Umělecké památky Čech 3. Praha 1980
POCHE Emanuel: Umělecké památky Čech 4. Praha 1982
Popis obcí školního okresu říčanského. Říčany u Prahy 1938
Ročenka 2003 Národního památkového ústavu. Příloha časopisu Památky středních Čech 2, 2004, 36–38, 54–55, 58
Ročenka 2004 Národního památkového ústavu. Příloha časopisu Památky středních Čech 2, 2005, 1–136
Ročenka 2005 Národního památkového ústavu. Příloha časopisu Památky středních Čech 2, 2006, 80–81, 130–132
Ročenka 2006 Národního památkového ústavu. Příloha časopisu Památky středních Čech 2, 2007, 85, 95
Ročenka 2007 Národního památkového ústavu. Příloha časopisu Památky středních Čech 2, 2008, 47–104
SEDLÁK Jan Nepomuk: Farní osada Velké Popovice. Brno 1885
SCHINDLER Josef: Das Sociale Wirken der katholischen Kirche in der Prager Erzdiöcese (Königreich Böhmen) (=Das Sociale Wirken der katholischen Kirche in Österreich 10). Wien 1902
TRNKA Gustav: Město Říčany v minulosti i přítomnosti. Říčany u Prahy 1913
VÁŇA Roman: Výroční zpráva 1999. In: Památky středních Čech 1, 2000, 1–80
VINŠ Jan: Historie Velkých Popovic a stručně Říčan. Říčany 1998
VÍT Jan: Jažlovice. In: Říčanský kurýr 4, 1996, 7–8
VRBA František: Nástěnná malba v Jažlovicích. In: Říčanský kurýr 6,1999, 9
VŠETEČKOVÁ Zuzana: Středověká nástěnná malba ve středních Čechách. Praha 2011
Výroční zpráva 2001. Příloha časopisu Památky středních Čech 1, 2002, 19–55
Výroční zpráva 2002 Státního památkového ústavu středních Čech v Praze. Příloha časopisu Památky středních Čech 1, 2003, 128
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se bude zabývat historií, stavebním vývojem a výzdobou současných filiálních kostelů říčanské farnosti od dob jejich vzniku až po současnost. Zaměří se na popisy kostelů a jejich vnitřních vybavení z uměleckohistorického a náboženského hlediska.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis is dealing with the history, structural development and decoration of contemporary churches of parish Říčany from the inceptions of the churches till the present. The thesis focuses on descriptions of the churches and their interior decorations in light of art-history and religion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK