Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Communism - a utopia?
Název práce v češtině: Komunismus - utopie?
Název v anglickém jazyce: Communism - a utopia?
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Vedoucí / školitel: Gerald Robert Ostdiek, BA, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2012
Datum zadání: 12.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.09.2012
Datum a čas obhajoby: 10.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2015
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK