Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik a vývoj komplexu plzeňské radnice
Název práce v češtině: Vznik a vývoj komplexu plzeňské radnice
Název v anglickém jazyce: The Creation and Development of Pilsner City Hall
Klíčová slova: architektura, renesance, radnice, měšťanstvo, umělecko-historická analýza
Klíčová slova anglicky: architecture, renaissance, city hall, commons, art and historical analysis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2012
Datum zadání: 11.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.09.2012
Datum a čas obhajoby: 22.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:05.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2013
Oponenti: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Úvod
II. Přehled literatury
III. Plzeňská radnice před rokem 1555
V. Vznik a vývoj komplexu plzeňské radnice v letech 1555 - 1609
VI. Analogie v českém a evropském renesančním stavitelství
VII. Další vývoj radničního komplexu
VIII. Rekonstrukce v letech 1902 - 1910
IX. Závěr
Seznam odborné literatury
ČAPKA, B. Plzeňská radnice. Praha: ČTK-Professfoto, 198?
ČEKANOVÁ, M. Plzeňská radnice. Plzeň: Statutární město Plzeň, 2008.
KOL. AUTORŮ. Dějiny českého výtvarného umění. Sv. 2/1., Od počátků renesance do závěru baroka. Praha: Academia, 1989.
KOVÁŘ, J. Plzeň – radnice. Plzeň: Krajské středisko památkové péče 1964.
KOVÁŘ, J. Plzeňské portály. Plzeň: Krajské nakladatelství, 1958.
LÁBEK, L. Potulky po Plzni staré i nové. Část druhá, Radnice a císařský dům. Plzeň: Společnost pro národopis a ochranu památek, 1930.
MERGL, J. Plzeňské pohledy a veduty čtyř století. 1500-1900. Plzeň: Západočeské muzeum, 1995.
POCHE, E. (ed.) Umělecké památky Čech. 3, P-Š Praha: Academia, 1980.
SCHIEBL, J. Radnice královského města Plzně: průvodčí příručka. Plzeň: Obec královského města Plzně, 1912.
STRNAD, J. Vlachové v Plzni v XVI. století usedlí. Plzeň, 1888.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměří na umělecko-historický vývoj komplexu plzeňské radnice. Ústřední pozornost bude věnována vzniku radniční budovy a tzv. Císařského domu v letech 1555 – 1609, radniční komplex vystavěný pod vedením italských stavebníků zasadí do kontextu dobové architektury, tj. poukáže na analogie s dalšími památkami jednak na území Čech, především však v prostředí renesanční Itálie. Ve stručném přehledu práce ukáže rovněž další stavební vývoj komplexu s důrazem na nejvýznamnější změny oproti původní podobě stavby. Zvláštní místo bude věnováno Koulově rekonstrukci v letech 1902-1910
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis is focused on art and historical analysis of pilsner city hall yard. Main attention is on creation of the big city hall house and Emperor’s house aboard 1555-1609 and it’s analogy in Czech and European art. Brief summary also shows younger architectural development and specially the reconstruction aboard 1902-1910
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK