Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání zemských hranic a jejich role v členění geografického prostoru: irsko - britská a česko - německá hranice v letech 1750 - 1850
Název práce v češtině: Vnímání zemských hranic a jejich role v členění geografického prostoru: irsko - britská a česko - německá hranice v letech 1750 - 1850
Název v anglickém jazyce: Perception of political boundaries and their role in the division of geographical space: the Irish-British and Bohemian-German boundaries between 1750 and 1850
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.08.2012
Datum zadání: 03.08.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.09.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK