Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
LA NOTION D’INSTITUTION CHEZ MERLEAU-PONTY
Název práce v jazyce práce (francouzština): LA NOTION D’INSTITUTION CHEZ MERLEAU-PONTY
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: THE NOTION OF THE INSTITUTUON BY MERLEAU-PONTY
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Program Německá a francouzská filosofie (24-DFP)
Vedoucí / školitel: Prof. Raphael Gély
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2011
Datum zadání: 04.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.09.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMFPR055)
Oponenti: Prof. Michel Dupuis
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK