Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost za škodu v pracovním právu
Název práce v češtině: Odpovědnost za škodu v pracovním právu
Název v anglickém jazyce: Liability for damage in labour law
Klíčová slova: pracovní právo odpovědnost škoda zaměstnanec zaměstnavatel náhrada škody
Klíčová slova anglicky: labour law liability damage employee employer compensation for damagge
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2014
Datum zadání: 11.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2014
Datum a čas obhajoby: 20.01.2015 14:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 133
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2015
Oponenti: JUDr. Libuše Brádlerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK