Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kim Il-song - kult osobnosti a ideologie Čučche
Název práce v češtině: Kim Il-song - kult osobnosti a ideologie Čučche
Název v anglickém jazyce: Kim Il-song - personal cult and Juche ideology
Klíčová slova: Kim Il-sŏng, KLDR, kult osobnosti, ideologie čučche
Klíčová slova anglicky: Kim Il-sŏng, DPRK, the cult of personality, the Juche ideology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.09.2012
Datum zadání: 03.09.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomanka ve své práci popíše postupné formování kultu osobnosti severokorejského vůdce Kim Il-songa z historické perspektivy a roli jím formulované ideologie čučche v procesu upevňování a dlouhodobého držení politické moci v Korejské lidově demokratické republice. Zaměří se též na bezprecedentní pronikání oficiální státní ideologie do všech oblastí politického, společenského i soukromého života se všemi negativními důsledky, které to s sebou přinášelo – izolovanost v rámci společenství vyspělých zemí a vyostřené vztahy se zainteresovanými demokratickými zeměmi, zhoršující se ekonomická situace a nástup permanentní hospodářské krize apod.
Seznam odborné literatury
kolektiv autorů: Dějiny Koreje, Lidové noviny 2001
kolektiv autorů: Černá kniha komunismu (2.díl), Paseka 1999
Macridis, Roy C.: Contemporary political ideologies : movements and regimes, Cambridge Winthrop, c1980
Baik, Bong: Kim Il Sung: Biografy [T.] 1-3, From birth to triumphant return to homeland, Beirut: Dar Al-Talia, 1973
Ondriaš, Karol: Bohové současných mytologií, Bratislava, Eko-konzult, c2001
Andrew Heywood, [ překlad Zdeněk Masopust ]: Politologické ideologie, Plzeň 2008.
Buzo, Adrian: Partyzánská dynastie, BB Art 2003
Kim Il-song: Výbor z projevů a článků, Praha, Svoboda, 1987
Kim Il-song: O čučche v naší revoluci, Pchjongjang 1987
www.korea-dpr.com
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK