Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Idafa construction in Arabic and its morphosyntactic behaviour
Název práce v češtině: Idáfová vazba v arabštině a její morfosyntaktické chování
Název v anglickém jazyce: The Idafa construction in Arabic and its morphosyntactic behaviour
Klíčová slova: arabská gramatika, status constructus, posesivita, idáfa, head marking
Klíčová slova anglicky: Arabic grammar, construct state, possesive construction, idafa, head-marking grammar
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2012
Datum zadání: 01.09.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.03.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:10
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je nejprve důsledně synchronně popsat idáfovou vazbu moderní spisovné arabštiny z pohledu teorie head- vs. dependent-markingu a její syntaktické chování (zejména ohledně modifikace jednotlivých členů vazby a jejího tzv. rozpouštění ve složitějších případech). Následně se pak pokusit interpretovat některé aspekty vzešlé z tohoto popisu z hlediska užívání jazyka (s možným použitím teorie konstrukční gramatiky) a zvážit, zda je takovýto popis pro analýzu arabštiny užitečný. Žádoucí by bylo připojit srovnání s jinými jazyky, které vykazují buď podobný, nebo naopak opačný typ značení či syntaxe ekvivalentních vazeb.
Vedlejším důsledkem práce by mohla být úvaha, zda může podobný pohled na arabskou nominální syntax být prospěšný například při výuce arabštiny jako cizího jazyka.
Seznam odborné literatury
Badawi, Elsaid, M. G. Carter, Adrian Gully. Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar. London - New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2004.
Brockelmann, Carl. Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. II. Band: Syntax. Berlin: Verlag von Reuther et Reichard, 1913.
Corbett, Greville G., Norman M. Fraser, Scott McGlashan (eds.). Heads in Grammatical Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Diem, Werner. „Alienable und inalienable Possession im Semitischen.“ Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 136 (1986), s. 228-291.
El-Aoubi, Wolfdietrich Fischer, Michael Langer. Syntax der Arabischen Schriftsprache der Gegenwart: Teil I, Band I. Das Nomen und Sein Umfeld. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2011.
Gesenius, Wilhelm, Emil Kautzsch, Emil Rödiger. Gesenius' hebräische Grammatik. 23. Auflage. Leipzig: Verlag von F. C. W. Vogel, 1881.
Hoyt, Frederick. „Noun Phrase.“ In Versteegh, Kees (ed.). Encyclopedia of Arabic language and linguistics. Vol. III. Leiden: Brill, 2007, s. 428-434.
Luschützky, Hans Christian. Uvedení do typologie jazyků. Praha: FF UK, 2003.
Mansouri, Fethi. „Agreement morphology in Arabic as a second language: typological features and their processing implications,“ In Manfred Pienemann. Cross-Linguistic Aspects of Processability Theory. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2005, s. 117-153.
Nichols, Johanna. „Head-Marking and Dependent-Marking Grammar“. Language 62.1 (1986), s. 56-119.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK