Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společná zemědělská politika EU a WTO: Překážka dalšího pokroku liberalizace světového obchodu
Název práce v češtině: Společná zemědělská politika EU a WTO: Překážka dalšího pokroku liberalizace světového obchodu
Název v anglickém jazyce: Common Agricultural Policy of the EU and the WTO: An impediment to further liberalization of world trade
Klíčová slova: WTO, Smlouva o zemědělství, Společná zemědělská politika EU, Rozvojové kolo z Dauhá, Banánová válka, spor o GMO, spor o hovězí hormony, multilaterální obchodní vyjednávání.
Klíčová slova anglicky: WTO, Agreement on Agriculture, EU's Common Agricultural Policy, the Doha Development Round, Banana War, the GMO dispute, the beef hormones dispute, multilateral trade negotiations.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.08.2012
Datum zadání: 30.08.2012
Datum a čas obhajoby: 23.10.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2012
Oponenti: prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
9.1 Obecné publikace
ALTOMONTE, C., NAVA, M.: Economics and policies of an enlarged Europe, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005, 423 s. ISBN 1847200052.
ARTIS, M.: The economics of the European Union: policy and analysis, Oxford, OUP, 4. vydání, 2007, ISBN 0199298963.
HOCKING, B., MCGUIRE, S.: Trade politics. 2. vydání, New York: Routledge, 2004, 326 s. ISBN 0415310164.
KRUGMAN, P.: International economics: theory and policy, Reading: Addison-Wesley, 6. vydání, 2004, ISBN 7302078890.
KUČERA, Z., RŮŽIČKA, K., KOSTKA, V.: Právo mezinárodního obchodu. Praha: Karolinum, 1993, 118 s.
ROZEHNALOVÁ, N.: Právo mezinárodního obchodu, 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2006. 467 s. ISBN 802102612.
SAPIR, A.: An agenda for a growing Europe: the Sapir report, Oxford: Oxford University Press, 2004.
TREBILCOCK, M.J., HOWSE, W.: The regulation of international trade, 3. vydání, London: Routledge. 2005. 759 s. ISBN 0415700345.
WALLACE, H., WALLACE, W.: Policy-making in the European Union, 4. vydání, Oxford: Oxford University Press, 2000, 610 s. ISBN 019878242.
9.2 Monografie
Agriculture, Genève: World Trade Organization, 2000, 63 s. ISBN 9287011710.
FAINI, R.: Multilateralism and regionalism after the Uruguay Round, London: Palgrave Macmillan, 1997, ISBN 031217263.
GOODBUM, K.: EU food law: a practical guide, Cambridge: Woodhead Publishing, 2001, ISBN 1855735571.
HOEKMAN, B., KOSTECKI, M.: The political economy of the world trading system: the WTO and beyond, 2. vydání, Oxford: OUP, 2001, 547 s. ISBN 0198294344.
JOSLING, T.: Banana wars: the anatomy of a trade dispute, London: CABI, 2003, ISBN 085199637.
KADITI, E.: Trade agreements, multifunctionality and EU agriculture, Brussels: CEPS, 2006, ISBN 9290796723.
KRAUS, J.: WTO a zemědělství: pracovní příručka, Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2006, 44 s. ISBN 8086671372.
MARTIN, V., WINTERS, A.: The Uruguay Round: widening and deepening the world trading system, New York: World Bank Publications, 1995, 31 s. ISBN 0821334883.
NEUMANN, P.: Společná zemědělská politika EU: vznik, vývoj a reformy, mezinárodní komparace. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2004, 65 s. ISBN 8024508141.
OECD: Agriculture and trade liberalisation: extending the Uruguay Round Agreement, Paris: OECD Publishing 2002, ISBN 9264197095.
SLOTBOOM, M.M., Do different treaty purposes matter for treaty interpretation? A comparison of WTO and EC law, Brussels: Cameron May, 2005, 273 s. ISBN: 1905017219.
SPS Agreement, Genève: World Trade Organization, 1998, 58 s. ISBN 9287012083.
9.3 Odborné články
ALTER, K.: Nested and Overlapping Regimes in the Transatlantic Banana Trade Dispute, Northwestern Law & Econ Research Paper No. 05-22, in Journal of European Public Policy, Vol. 13, No. 3, 2006.
AHEAM, R.: Trade Conflict and the U.S.-EU Economic Relationship. Washington: Congressional Research Service, CRS Report RL30732.pdf April 11, 2007.
BAGEWELL, K., STAIGER, R.W.: Enforcement, Private Political Pressure and the GATT/WTO Escape Clause, NBER Working Papers, August 2005, No. 10987, August 2005.
BHAGWATI, J.: Fifty Years of GATT: Looking Back, Looking Forward, Geneva: Graduate Institute of International Studies, Apr 1998.
BUREAU, J., MARETTE, S., SCHIAVINA, A.: Non-tariff trade barriers and consumers' information: The case of the EU-US trade dispute over beef, European Review of Agricultural Economics, Vol., No. 1998.
BUCK, T., JONQUIERES, G., FRANCES, W., Fischler’s New Era for Europe’s Framers: Now the Argument Over Agriculture Moves to the WTO. Financial Times. June 27, 2003.
ČERNÝ, Š.: Which obstacles may prevent the emerging economies from ruling the world economic institutional framework? University of Bath, April 2008.
DIEBOLD, W.: The End of ITO, in Essays in International Finance, Princeton: Princeton University, No. 16, June 1952.
ECHOLES, M.: Food safety regulation in the European Union and the United States: Different Cultures, Different Laws, 4 Colum. J. Eur. L. 1998.
FRASER, R.: Set-Aside Premium and the May 1992 CAP Reforms, Journal of Agricultural Economics, Vol. 44, No. 3, 1993.
FERGUSSON, I.: The World Trade Organization: Background and Issues, Congressional Research Service Report for Congress 98-928, May 9, 2007. 15 s.
HANRAHAN, C.: The U.S.-European Union Banana Dispute, CRS Report for Congress, December 11, 2001.
HANRANHAN, C., SCHNEPF, R.: WTO Doha Round: The Agricultural Negotiations, Washington: Congressional Research Service, CRS Report RL33144.
CHLEBOVÁ, R.: Členství ES v GATT a WTO, Sborník příspěvků z mezinárodní konference PFAMEI, Brno: Masarykova univerzita, s. 94–103, 2007.
IRWIN, D.: The GATT's Contribution to Economic Recovery in Post-War Western Europe, National Bureau of Economic Research Working Papers, March 1993, No. W4944.
JAMES, S.: Lessons from the Hormone Dispute, CIES Policy Duscussion Paper, Nedlands: University of Western Australia, February 2000.
JOHNSON, R., HANRANHAN, C.: The U.S.-EU Beef Hormone Dispute, Washington: Congressional Research Service, CRS Report R40449, May 5, 2009.
JOSLING, T., ROBERTS, D., HASSAN, A.: The Beef Hormone Dispute and its Implications for Trade Policy, Stanford University, 2000.
KERR, A., HOBBS, W.: The North American-European Union Dispute Over Beef Produced Using Growth Hormones: A Major Test for the New International Trade Regime, in The World Economy, Vol. 25, s. 283–296, 2002.
MEYN, M.: The WTO Doha round Impasse: Implications for Africa, September 2008.
MOURADIAN, A-M: The Lomé Convention under Great Threat, Paris: Le Monde Diplomatique, Vol. 6, Juin 1998.
POLLACK, M. “Political Economy of Transatlantic Trade Dispute” in Transatlantic Economic Disputes.
ROY, U. Export Subsidy: Small Country, New York: Long Island University, October 2009.
SRINIVASAN, T.: Nondiscrimination in GATT/WTO: was there anything to begin with and is there anything left? World Trade Review, Cambridge University Press, Vol. 4, No. 1, 2005 s. 69–95.
SRINIVASAN, T.N.: Trade and Human Rights, in Deardorff, A. (ed.): Constituent interests and U.S. trade policies, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998, s. 225–240.
ZAHNT, V.: The WTO’s Trade Policy Review Mechanism: How to Create Political Will for Liberalization? ECIPE Working Paper No. 11/2009, Nov. 2009. Dostupné online na: http://www.ecipe.org/the-wto2019s-trade-policy-review-mechanism-how-to-create-political-will-for-liberalization-1/PDF
9.4 Internetové zdroje
9.4.1 WTO
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds291_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds320_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds26sum_e.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds291sum_e.pdf
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
9.4.2 EU
http://ec.europa.eu/agriculture/
http://ec.europa.eu/trade/
EC Communication, DG Agriculture: Agenda 2000 – CAP for the future, dostupné online na: http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/index_cs.htm
EC Communication, DG Agriculture: Charakteristika evropského zemědělství, dostupné online na http://ec.europa.eu/agriculture/publi/review99/08_09_en.pdf
Delegation of the European Commission to the USA, “EU complies with WTO ruling on Hormone beef, calls on US and Canada to lift trade sanctions,” Press Release EU/NR 61/03, October 15, 2003, http://www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_content&task=view&id=2077&Itemid=58
Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Communities, Request for Consultation, k dispozici online na: http://www.worldtradelaw.net/cr/ds48-21(cr).pdf
DESCHAMPS, E.: The common agricultural policy, Luxembourg: Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe, 2007, k dispozici online na: http://www.ena.lu
9.4.3 MPO
KULOVANÝ, E.: Změna obchodně politického režimu se zeměmi AKT od 1. 1. 2008, Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2008. Dostupné online: http://www.mpo.cz/dokument38924.html
Společná obchodní politika EU, Právní rámec obchodování členských států Evropské unie s nečlenskými zeměmi, Praha: MPO, 2005. Dostupné online: http://www.businessinfo.cz/files/2005/061123_prirucka_MPO.pdf
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-prostredi-celni-problematika/vseobecna-dohoda-o-clech-a-obchodu-gatt/1000487/4819/
9.4.4 Ostatní
Cairns Group Factsheet. Dostupné online: http://www.cairnsgroup.org/statistics/CG_economic_statistics.pdf.
DIOP, N., JAFFE, S.: "Fruits and vegetables: Global trade and competition in fresh and processed product markets", in Global Agricultural Trade and Developing Countries, World Bank, 2007. Dostupné online: http://siteresources.worldbank.org/INTGAT/Resources/GATChapter13.pdf,m , str. 238.
“GMO zero tolerance devastating for EU feed industry,” in AgBioWorld, July 19, 2007. Dostupné online: http://www.agbioworld.org/newsletter_wm/index.php?caseid=archive&newsid=2747
HOLUBOVÁ, E.: Dohoda z Cotonou, Brusel: EPP-ED, 2005. Dostupné online: http://www.roithova.cz/rozvojova_politika/96/.
IRWIN, D.: GATT Turns 60, Cato’s Center for Trade Policy Studies, April 2007. Dostupné online: http://www.freetrade.org/node/608.
ISAAA Brief 37-2007, Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2007. Dostupné online: http://www.isaaa.org.
MATTHEWS, A.: Set-Aside: Ensuring the Environmental Benefits. Dostupné online na: http://caphealthcheck.eu/set-aside-ensuring-the-environmental-benefits/
PARK, J.: Environmental Challenges in Agricultural Management, Reading: University of Reading, 2008. Dostupné online: http://www.ecifm.reading.ac.uk/setaside.htm
SHARMA, R.: Multilateral Trade Negotiations on Agriculture: Agriculture in the GATT: A Historical Account, FAO Corporate Document Repository, 2004. Dostupné online : http://www.fao.org/docrep/003/x7352e/X7352E04.htm.
Statement of U.S. Trade Representative, Susan C., Schwab, at her joint press conference with Malaysian Minister of Commerce and Industry, Datuk Rafidah Aziz, Kuala Lumpur, Malaysia, August 25, 2006. Dostupné online: http://www.insidetrade.com/secure/pdf9/wto2006_5220.pdf
United States—Continued Suspension of Obligations in the EC-Hormones Dispute, WT/DS320, First Written Submission of the United States of America, August 8, 2005. Dostupné online: http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Monitoring_Enforcement/Dispute_Settlement/WTO/Dispute_Settlement_Listings/asset_upload_file331_7903.pdf.
USDA, Economic Research Service website, Adoption of Genetically Engineered Crops in the U.S. Dostupné online: http://www.ers.usda.gov/data/BiotechCrops/.
9.4.5 Média
http://www.nytimes.com/reuters/2009/11/30/business/business-uk-trade-wto.html?_r=2&scp=1&sq=%20ministerial%20conference%20WTO&st=cse
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=11750413
http://ecodiario.eleconomista.es/noticias/noticias/668858/07/08/US-offers-farm-subsidy-cut-but-is-asked-for-more.html
http://www.ft.com/cms/s/0/bf4102d8-5c0c-11dd-9e99-000077b07658.html
http://www.ft.com/cms/s/0/069b8e60-5c8e-11dd-8d38-000077b07658.html
http://www.washingtontimes.com/news/2008/jul/30/farm-tariffs-sink-world-trade-talks/
http://www.euractiv.com/en/trade/europe-biotech-bans-wto-firing-line/article-152393
9.5 Vysokoškolské kvalifikační práce
JAROŠ, J., Vliv světové obchodní liberalizace na mezinárodní obchod, Brno, 2007. 51 s., Bakalářská práce (Bc.). Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního a evropského práva.
ORGONÍK, M. Institucionalizovaná liberalizace a regulace mezinárodního obchodu, Brno, 2007. 108 s., Diplomová práce (Mgr.). Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního a evropského práva.
PRKNA, V.: Vývoj světové liberalizace obchodu zemědělskými výrobky, Praha, 2007. 37 s., Bakalářská práce (Bc.). VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů.
ŽUFAN, P.: Ekologické zemědělství České republiky v kontextu Společné zemědělské politiky Evropské unie. Brno, 2007, 132 s., Disertační práce (Ph.D.). Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.
Předběžná náplň práce
Předkládaná práce „Společná zemědělská politika EU a WTO: Překážka dalšího pokroku liberalizace světového obchodu“ se věnuje roli EU jako aktéra v procesu odstraňování překážek světového obchodu, jejímž institucionálním nástrojem je WTO, se zásadním důrazem na otázku, jak a zda vůbec se zkušenost s budováním volného trhu pro zboží v rámci Evropy projevila v utváření jeho globální ozvěny. Oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, byla zemědělská problematika, která nejen že má mnohá specifika, která ji vymezují jako oblast světového hospodářství (zdroj klíčové strategické komodity pro fyzické přežití lidstva jako druhu), ale i představuje podstatný faktor ekonomického rozvoje méně vyspělých států světa a zároveň spotřebovává značnou část rozpočtu EU.
Prostřednictvím komparace a konfrontace legálně-technického rámce organizace světového obchodu s pravidly a zásadami Společné zemědělské politiky EU poukazuje práce na patrný nesoulad obou dvou systémů, který je o to výraznější při připomenutí klíčové role Evropy při vzniku WTO a jeho předchůdce, GATT.
Závěrečné případové studie podrobují hlubší analýze jednotlivé případy deregulace obchodu některými zemědělskými komoditami, přičemž autorovou ambicí je názorně ilustrovat předloženou hypotézu o zjevném nesouladu mezi principy, jimiž se řídí CAP, a mezi pravidly, kterými se řídí zahraniční obchod v celém světě. Rozbor příčin nezdaru současného vyjednávacího kola v rámci WTO pak přináší ucelený pohled na problematiku mezinárodního obchodního vyjednávání, včetně pojednání o měnící se mapě globálních ekonomických velmocí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The presented work "Common Agricultural Policy of the EU and the WTO: An
impediment to further liberalization of world trade" deals with the EU's role of actor in
global trade liberalization, to which the WTO is an institutional tool, with an emphasis on
how and whether the experience of building a free European market was reflected in its
inception. The area, to which the research was limited, agriculture and its foreign trade
ramifications, not only represents a key source of strategic commodities for the physical
survival of humanity as a species, but equally an essential factor in economic development
of less developed countries of the world and also consume a significant part of the
European common budget. Using comparison and confrontation of the WTO’s legaltechnical
framework with the rules and principles of the CAP it notes the apparent
inconsistency of the two systems, which is further pronounced in Europe, which played a
key role in the creation of the WTO and its predecessor, GATT.
The final case studies subject the details of deregulation of trade in certain agricultural
commodities deeper analysis, with the aim of illustration of the hypotheses about apparent
inconsistencies between the principles governing the CAP, and the rules governing
international trade throughout the world. Analysis of causes of the failure of the current
WTO negotiating round will bring a comprehensive outlook at the issues of international
trade negotiations, including a treatise on the changing map of global economic powers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK