Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
The Biochemistry of Zine and Iron Proteomic Studies
Název práce v češtině: není uveden
Název v anglickém jazyce: The Biochemistry of Zine and Iron Proteomic Studies
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK v Praze a ÚHKT (11-00191)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Daniel Vyoral, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2007
Datum zadání: 30.08.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.08.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 15:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 1. LF UK
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Oponenti: Zbyněk Hrkal
  prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK