Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení výkonnostních norem pro testování na překážkové dráze CISM
Název práce v češtině: Stanovení výkonnostních norem pro testování na překážkové dráze CISM
Název v anglickém jazyce: Determination of efficiency standards of testing on the CISM obstacle course
Klíčová slova: Mezinárodní rada vojenského sportu CISM, pohybové schopnosti a dovednosti, speciální tělesná příprava, překážková dráha CISM,testování motorické výkonnosti
Klíčová slova anglicky: International Military Sport Council (CISM - Conseil International du Sport Militaire), motor abilities and skills, special physical training, obstacle course CISM, physical performance testing
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.08.2012
Datum zadání: 30.08.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 11:00
Místo konání obhajoby: Seminární místnost Katedry vojenské tělovýchovy
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: Mgr. Ladislav Nagy
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK