Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nakládání s nemovitostmi v teorii a soudní praxi
Název práce v češtině: Nakládání s nemovitostmi v teorii a soudní praxi
Název v anglickém jazyce: Dealing with real estate in theory and case law
Klíčová slova: odstupování od smluv, zástavní právo, věcná břemena
Klíčová slova anglicky: withdrawal from contract, lien, encumbrances and easements
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2012
Datum zadání: 29.08.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.08.2012
Datum a čas obhajoby: 19.12.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.12.2012
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
  JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK