Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Aplikace dendrochronologických metod v hydrologii a fluviální geomorfologii
Název práce v češtině: Aplikace dendrochronologických metod v hydrologii a fluviální geomorfologii
Název v anglickém jazyce: Applications of dendrochronology in hydrology and fluvial geomorphology
Klíčová slova: dendrohydrologie, disturbance, metaanalýza, povodně, fluviální geomorfologie, hladina podzemní vody, oceánské proudy
Klíčová slova anglicky: dendrohydrology, disturbance, meta-analysis, flooding, fluvial geomorphology,groundwater level, ocean currents
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2012
Datum zadání: 17.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: Mgr. Pavel Svoboda
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíl: Vytvořit databázi studií, ve kterých byly dendrochronologické metody aplikovány za účelem analýzy hydrologických nebo fluviálně-geomorfologických jevů
Obsah práce:
- Rešerše ke způsobu záznamu hydrologických a fluviálně-geomorfologických jevů v letokruhových křivkách;
- Sestavení databáze s následujícími atributy: autor studie, typ jevu, výzkumná otázka, použité metody; oblast.
- Vyhodnocení databáze (jaké typy studií jsou nejčastější, jaké metody se nejvíce používají, jaké jsou metodické problémy, omezení?)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK