Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíly v ošetřovatelské péči o pacienty s epidurálním katétrem
Název práce v češtině: Rozdíly v ošetřovatelské péči o pacienty s epidurálním katétrem
Název v anglickém jazyce: Differences in nursing care of patients with epidural catheter
Klíčová slova: edidurální katétr, péče o epidurální katétr
Klíčová slova anglicky: epidural catheter
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Vytejčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.08.2012
Datum zadání: 28.08.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK