Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace grantů pro zajištění rozvoje sportovního klubu Slavia Praha pozemní hokej
Název práce v češtině: Aplikace grantů pro zajištění rozvoje sportovního klubu Slavia Praha pozemní hokej
Název v anglickém jazyce: Use of grants for development of the field hockey sports club Slavia Praha
Klíčová slova: sportovní klub, granty, sportovní organizace, financování sportu
Klíčová slova anglicky: sports club, grants, sports organization, sports funding
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.08.2012
Datum zadání: 30.08.2012
Datum a čas obhajoby: 14.01.2014 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, H276
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2014
Oponenti: Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vytvoření přehledu grantových programů pro pražské kluby pozemního hokeje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Create a list of available grants programs for sports clubs in Prague.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK