Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Assembly factors in the biogenesis of mitochondrial ATP synthase
Název práce v češtině: Asemblační faktory v biogenezi mitochondriální ATP syntázy
Název v anglickém jazyce: Assembly factors in the biogenesis of mitochondrial ATP synthase
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Akademie věd ČR (11-00048)
Vedoucí / školitel: MUDr. Josef Houštěk, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2007
Datum zadání: 26.06.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.08.2012
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 13:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav AV ČR,v.vi.
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
  prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK