Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Religion and Society in the Quran and Their Relationship to Pre-Islamic Arabia
Název práce v češtině: Náboženství a společnost v Koránu a jejich vztah k předislámské Arábii.
Název v anglickém jazyce: Religion and Society in the Quran and Their Relationship to Pre-Islamic Arabia
Klíčová slova: Mary Douglas, skupina, síť, kosmologie, Korán, společnost, raný islám, vznik islámu, Muhammad
Klíčová slova anglicky: Mary Douglas, grid, group, cosmology, Quran, society, early Islam, origins of Islam, Muhammad
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.08.2012
Datum zadání: 15.08.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V této práci bych se ráda věnovala okolnostem vzniku islámu tak, jak je můžeme vyčíst ze samotného Koránu, bez použití jiných, pozdějších zdrojů. Zároveň mě také zajímá naznačený vztah předislámské arabské kultury a raného islámu. Metodologicky hodlám vycházet především z Mary Douglas a její metody skupiny a sítě.
Tato britská antropoložka se pokusila různé typy sociálních situací, v nichž jsou rozličné systémy rozumění světu formulovány, analyzovat pomocí parametrů "skupiny" (míra, v jaké jsou vymezené hranice určité skupiny vůči zbytku společnosti) a "sítě" (množství pravidel, kterým se jedinec musí podřizovat). Tyto dva parametry jí pak umožňují roztřídit různé náboženské světonázory podle toho, jaké ideály v těchto dvou směrech vykreslují a jaké požadavky na jedince kladou.
Aplikací její metody v této práci se pokusím z Koránu, který není primárně narativní textem, extrahovat popis změny společenské situace prvních muslimů a vývoj jejich náboženských představ, který s ní souvisí, a konečně se pokusím pomocí antropologie Mary Douglas osvětlit, jak k oné transformaci docházelo a mohlo dojít.
Seznam odborné literatury
Al-Azami, Muhammad Mustafa, The History of the Qur'anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments, Leicester: UK Islamic Academy, 2003, 376 p., ISBN 978-1872531656.
Carter, Timothy L., Paul and the Power of Sin: Redefining ‚Beyond the Pale‘, (Society for New Testament Studies Monograph Series, 115), Cambridge: Cambridge University Press, 2004, xiv + 241 p., ISBN 0511029721.
Crone, Patricia Meccan trade and the rise of Islam, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987.
Crone, Patricia and Michael Cook, Hagarism: the making of the Islamic world, Cambridge - New York: Cambridge University Press, 1977
Déroche, François, „Manuscripts of the Qur’an“, in J. D. McAuliffe (ed.), Encyclopaedia of the Qu'an, vol. 3, Leiden: Brill, 2003, pp. 254-273.
Donner, Fred M., Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam, Cambridge, Mass. – London, Harvard University Press, 2010, xviii + 280 p., ISBN
Donner, Fred M., „The Quran in Recent Scholarship: Challenges and Desiderata“, in G. S. Reynolds (ed.), The Qur’an in Its Historical Context, Oxon – New York: Routledge, 2008, pp. 29-50.
Donner, Fred M., „The Historical Context“, in J. D. McAuliffe (ed.), The Cambridge Companion to the Qur’an, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 23-39.
Douglas, Mary, „Cultural Bias“, in M. Douglas (ed.), In the Active Voice, London: Routledge & Kegan Paul, 2011, pp. 183-254.
Douglas, Mary, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, with a new introduction, London – New York: Routledge, 1996, xxxviii + 183 p. (19701, 19732), ISBN 0203176367.
Douglas, Mary, Collected Works, Vol. III: Natural Symbols: Explorations in Cosmology, London – New York: Routledge, 2003, xvii + 177 p., (19701), ISBN 0415291062.
Douglas, Mary, Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, with a new preface by the author, London – New York: Routledge, 2002, xx + 247 p., (19661), ISBN 020337441X.
El-Alwa, Salwa M. S., Textual Relations in the Qur’an: Relevance, coherence and structure, Oxon – New York: Routledge, 2006, x + 182 p., ISBN 0–415–36343–8.
Fardon, Richard, Mary Douglas: An Intellectual Biography, London – New York: Routledge, 1999, xx + 315 p., ISBN 0-415-04092-2.
Ferguson, Everett, Baptism in the early church: history, theology, and liturgy in the first five centuries, Grand Rapids: Eerdmans, 2009.
G. R. Hawting, The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam: From Polemic to History, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, xvii + 168, ISBN 0-521-65165-4.
Houston, Walter, Purity and Monotheism: Clean and Unclean Animals in Biblical Law, (Journal for the Study of the Old Testament: Supplement Series, 140), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993, 314 s., ISBN 1850753687.
Hoyland, Robert G., Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the coming of Islam, London – New York: Routledge, 2001, xii + 324 p., ISBN 0–415–19535–7.
Lapidus, Ira M., A History of Islamic Societies, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, (19881).
Leemhuis, Fred, “From Palm Leaves to the Internet”, in J. D. McAuliffe (ed.), The Cambridge Companion to the Qur’an, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 145-161.
Luling, Gunter, Uber den Ur-Qur'an: Ansatze zur Rekonstruktion vorislamischer christlicher Strophenlieder im Quran, Erlangen: H. Liiling, 1974
Luxenberg, Christoph, Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, Berlin: Das Arabische Buch, 2000.
Madigan, Daniel A., The Qur’an’s Self-Image: Writing and Authority in Islam’s Scripture, Princeton – Oxford: Princeton University Press, 2001, xv + 236, ISBN 0-691-05950-0.
Neyrey, Jerome H., “Body Language in 1 Corinthians: The Use of Anthropological Models for Understanding Paul and His Opponents”, Semeia 35 (1986): 129-170.
Pamment, Margaret, „Witch-hunt“, Theology 84 (1981): 98-106.
Ramirez, Guillermo, „The Social Location of the Prophet Amos in Light of the
Group/Grid Cultural Anthropological Model“, in S. B. Reid (ed.), Prophets and Paradigms: Essays in Honor of Gene M. Tucker, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996, s. 112-124.
Reynolds, Gabriel Sid, „Introduction“, in G.S.Reynolds (ed.), The Qur’an in Its Historical Context, Oxon – New York: Routledge, 2008, pp. 1-25.
Robinson, Neal, Discovering the Qur’an: A Contemporary Approach to a Veiled Text, London: SCM Press, 2003, xvi + 332 p., (19961), ISBN 978-1589010246.
Sadeghi, Behnam and Uwe Bergmann, „The Codex of a Companion of the Prophet and the
Qur‘ān of the Prophet“, Arabica 57 (2010): 343-436.
Serjeant, R.B., "Meccan Trade and the Rise of Islam: Misconceptions and Flawed Polemics", Journal of the American Oriental Society 110.3 (1990): 472-486.
Sinai, Nicolai, „The Qur’an as Process“, in A. Neuwirth, N. Sinai and M. Marx (eds.), The Qur'an in Context: Historical and Literary Investigations into the Qur'anic Milieu, Leiden: Brill, 2010, pp. 407-439.
Spickard, James V., „A Guide to Mary Douglas’s Three Versions of Grid/Group Theory“, Sociological Analysis 50.2 (1989): 151-170.
Spickard, James V., Relativism and Cultural Comparison in the Anthropology of MaryDouglas: an Evaluation of the Meta-Critical Strategy of her Grid-Group Theory (unpublished PhD dissertation, Graduate Theological Union, 1984).
Wansbrough, John, Quranic studies: sources and methods of scriptural interpretation, Oxford: Oxford University Press, 1977.
Yuksel, Edip et al., Quran, A Reformist Translation, Brainbow Press, 2007, 520 p., ISBN 978-0-9796715-0-0.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK