Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Plavecká technika tělesně handicapovaných plavců s jednostrannou nadkolenní amputací
Název práce v češtině: Plavecká technika tělesně handicapovaných plavců s jednostrannou nadkolenní amputací
Název v anglickém jazyce: Swimming technique of physicaly disabled swimmers with unilateral above-knee amputation
Klíčová slova: plavecký krok, plavání, nadkolenní amputace, elektromyografie, svalová aktivita
Klíčová slova anglicky: swimming step, electromyography, muscle activity
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.08.2012
Datum zadání: 14.08.2012
Datum a čas obhajoby: 24.09.2012 10:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2012
Oponenti: doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
  PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK