Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vzdělání na schopnost maskovat svůj hlas
Název práce v češtině: Vliv vzdělání na schopnost maskovat svůj hlas
Název v anglickém jazyce: The effect of education on the ability to disguise one's voice
Klíčová slova: hlas, identita mluvčího, maskování hlasu, forenzní fonetika, sociofonetika
Klíčová slova anglicky: voice, speaker identity, voice disguise, forensic phonetics, sociophonetics
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.08.2012
Datum zadání: 16.08.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2013
Datum a čas obhajoby: 06.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- prostudovat relevantní literaturu a vypracovat přehled dosavadnich nálezů a metodologie výzkumu
- pořídit min. 15 nahrávek mluvčích bez maturity, 15 studentů fonetiky a 15 studentů nelingvistických oborů (čtený text přirozeným a maskovaným hlasem)
- zpracovat nahrávky (automatická hlásková segmentace)
- identifikovat nejčastěji manipulované řečové parametry u jednotlivých skupin mluvčích
- analyzovat a vyhodnotit rozdíly v nalezených parametrech mezi přirozenou a maskovanou řečí
Seznam odborné literatury
Anolli, L. & Ciceri, R. (1997). The voice of deception: vocal strategies o naive and able liars. Joumal of Nonverbal Behavior, 21, str. 259-284.
Farrús, M., Wagner, M., Anuita, J. & Hernando, J. (2008). How vulnerable are prosodic features to professional imitators? In: Odyssey 2008: The Speaker and Language Recognition Workshop.
Hirson, A. & Duckworth, M. (1993). Glottal fry and voice disguise: a case study in forensic phonetics. Journal of Biomedical Engineering, 15, str. 193-200.
Hollien, H. (2002). Forensic Voice Identification. San Diego: Academic Press.
Künzel, H. (2000). Effects of voice disguise on speaking fundamental frequency. Forensic Linguistics, 7, str. 149-179.
Perrot, P., Morel, M., Razik, J. & Chollet, G. (2009). Vocal Forgery in Forensic Sciences. In: M. Sorell (Ed.), e-Forensics 2009, LNICST 8, str. 179-185.
Rose, P. (2002). F orensic Speaker Identification. London: Taylor & Francis.
Zetterholm, E. (2007). Detection of Speaker Characteristics Using Voice Imitation. In: Miller, C. (Ed.), Speaker Classification II , LNAI 4441, str. 192-205.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK