Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace médií na příkladu vzniku médií veřejné služby v zemích bývalého Východního bloku
Název práce v češtině: Transformace médií na příkladu vzniku médií veřejné služby v zemích bývalého Východního bloku
Název v anglickém jazyce: Transformation of eastern european media presented on public broadcasting establishment
Klíčová slova: Média veřejné služby, transformace, veřejnoprávní model, politizace, regulace
Klíčová slova anglicky: Public service broadcasting, transition, public service remit, politicization, regulation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2012
Datum zadání: 31.07.2012
Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Oponenti: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BARKER, C. "The rise of Solidarnosc". International Socialism, Issue: 108.(2005). Dostupné z: http://www.isj.org.uk/index.php4?id=136&issue=108
BAYER, Judit. Sajtó- és médiajog (Press and media law). In: Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig (Hungarian media in the late Kádár-age, story of the millenium). Bajomi-Lázár (ed.). Akadémiai Kiadó, 2005.
BEAN, S. The Role ofA Communist Controlled Newspaperin the National Identity of Hungary (online). Dostupné z: http://econc10.bu.edu/economic_systems/NatIdentity/EE/Hungary/newspaper.htm [přístup: 16.12.2011]
BEDNAŘÍK, P. - JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2011.
BEREND, Ivan. Central and Eastern Europe, 1944–1993: Detour from the Periphery to the Periphery, Cambridge University Press, 1999, p.115-116
BOEV, B. Governance. In: STEENFADT, O. (ed.) Future or Funeral? A Guide to Public Service Media Regulation in Europe. SWS. Dostupné online: http://www.mediapolicy.org/wp-content/uploads/Future-or-Funeral-11-11-2011-final-WEB.pdf
BOREJSZA, Jerzy W.; ZIEMER, Klaus. (eds.). Totalitarian and authoritarian regimes in Europe. Instytut Historii (Polska Akademia Nauk), Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, 2006
BOUČEK, Zdeněk; HUBIČKA, Jiří: Období normalizace 1968–1989. In: Od Mikrofonu k posluchačům (http://www.rozhlas.cz/rozhlasovahistorie/kestazeni)(kolektiv autorů pod vedením Ješutová, 2003), s.337 – 396.
BROUILLETTE, Amy (ed.). Hungarian Media Laws In Europe. 2012. Center for Media and Communication Studies (CMCS) of Central European University.
BURRI, Mira, The Reform of the EC Audiovisual Media Regulation: Television Without Cultural Diversity (2007). International Journal of Cultural Property, Vol. 14, No. 2, p. 169-204, 2007
COLLINS, R. 2002. Media and Identity in Contemporary Europe: Consequences of Global Convergence. Bristol: Intellect
CSIGÓ, P. (2008). Effect Seekers and Media Spectacle: Hungarian Audience Responses To Partisan Media. In: JAKUBOWICZ, K. – SÜKÖSD, M. (eds.). Findind the Right Place on the Map. Central and Eastern European Media Change in a Global Perspective. Bristol, Chicago: Intellect, s. 227 – 257.
ČULÍK, Jan: Czech Republic (2001). In: JONES, D. (ed.) Censorship: A World Encyclopaedia, London-Chicago: Fitzroy Dearborne Publishers, s.621-631
CURRY, J. L. (1990). Poland's journalists: Professionals and politics. New York: Cambridge University Press.
CZOPIK, E. Control over the media in communist Poland [online]. Dostupné z: http://econc10.bu.edu/economic_systems/NatIdentity/EE/Poland/censorsh.html [přístup: 21.2.2012]
DONNORUMMO, R. Poland's Political and Economic Transition. East European Quarterly, Vol. 28, 1994. s. 259-280.
FOWKES, B. The Post-Communist Era: Change and Continuity in Eastern Europe. Basingstoke: Macmillan a New York: St Martin’s Press, 1999.
FRISZKE, A. Poland 1956-1989: the Transformation of the „Developed socialist“ State. In: BOREJSZA, Jerzy W.; ZIEMER, Klaus. (eds.). Totalitarian and authoritarian regimes in Europe. Instytut Historii (Polska Akademia Nauk), Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, 2006. s. 276 – 296.
GERGELY, I. (1997) Understanding the Media in Hungary, Dusseldorf: The European Institute for the Media.
GŁOWACKI, M. Political Pressure on Public Television in Poland. The Case of the National Broadcasting Council. 2008. In: Dobek-Ostrowska, Boguslawa/Głowacki, M. (ed.): Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and Politicization. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 111-122.
GLOWACKI, M. - NORD, L. Public Service Media in Central and Northern Europe: Does the State still matter? In: Central European Journal of Communication. Vol. 3. No. 1 (4). 2010. p 7 - 20
GLOWACKI, M. 2010. Towards an Understanding of the Public Service Media Remit Toady – A Pan-European Consensus? In: STEENFADT, O. (ed.) Future or Funeral? A Guide to Public Service Media Regulation in Europe. SWS. s. 27-42. Dostupné online: http://www.mediapolicy.org/wp-content/uploads/Future-or-Funeral-11-11-2011-final-WEB.pdf
GLOWACKI, M. 2010. Public Service Media in Europe – Future or Funeral? In: STEENFADT, O. (ed.) Future or Funeral? A Guide to Public Service Media Regulation in Europe. SWS. s. 10-26. Dostupné online: http://www.mediapolicy.org/wp-content/uploads/Future-or-Funeral-11-11-2011-final-WEB.pdf
GOBAN-KLAS, T. 1994. The Orchestration of the Media: The Politics of Mass Communications in Communist Poland and the Aftermath. Boulder: Westview Press.
GROSS, P., 2004. Between Reality and Dream: Eastern European Media Transition, Transformation, Consolidation, and Integration. East European Politics and Societies, 18(1), s.110-131.
GULYAS, A., 1999. Structural changes and organisations in the print media markets of post-communist East Central Europe. The Public, 6, s.61–74.
GULYAS, A., 2001. Communist media economics and the consumers: The case of the print media of East Central Europe. International Journal on Media Management, 3(2), s.74–81.
GULYAS, A., 2003. Print Media in Post-Communist East Central Europe. European Journal of Communication, 18(1), s.81-106.
HARCOURT, A. 2003. The Regulation of Media Markets in selected EU Accession States in Central and Eastern Europe. European Law Journal, Vol. 9, No. 3, s. 316 – 340.
HEGEDŰS, I. (2001) Sajtó és irányítás a Kádár-korszak végén (Řízení médií ke konci Kadárovy éry). Médiakutato [online]. Dostupné z: http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_01_tavasz/04_sajto_es_iranyitas/ [přístup: 21.2.2012]
HRUBÝ, Z.; CAVE, M.; DOYLE, C. & MARCINCIN, A. (1999) The Economics of the Media: The Convergence of the Transition Countries with EU Member States. Bratislava SFPA.
HUMPHREYS, P. 2009. EU Audio-visual Policy, Cultural Diversity and the Future of Public Service Broadcasting. In: HARRISON, J. – WESSELS, B. Mediating Europe: New Media, Mass Communications and the European Public Sphere, s. 183-212.
HVÍŽĎALA, K: Základní pojmy a struktura veřejnoprávní instituce. In: Moc a nemoc médií, 1. vydání, Praha 2003.
JAKUBOWICZ, K., 1999. Eastern and Central Europe. World Communication and Information Report 1999, 2000, s.224–240.
JAKUBOWICZ, K. 2004. Ideas in Our HeadsIntroduction of PSB as Part of Media System Change in Central and Eastern Europe. European Journal of Communication. Vol. 19 no. 1. s. 53-74.
JAKUBOWICZ, K. 2007. „Public service broadcasting: a new begining, or the begining of the end?“ Knowledge Politics. Dostupný z: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/PSB_Anewbeginning_KJ_en.pdf [přístup: 13.5.2012]
JAKUBOWICZ, K. 2007. Rude awakening: social and media change in Central and Eastern Europe. Cresskill (NJ): Hampton Press, Inc.
JAKUBOWICZ, Karol. Analysis and assessment of a package of Hungarian legislation and draft legislation on media and telecommunications. 2010. OSCE – Varšava. Dostupné na: http://www.osce.org/fom/71218 [přístup: 20.1.2012]
JEŠUTOVÁ, E. (ed.) 2003. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas.
JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. (2008). Masová média a česká společnost 90. let 20. století: Průběh a důsledky transformace českých médií. In: HEISS, G. – KRÁLOVÁ, K. –PEŠEK, J. – RATHKOLB, O. (eds.) ČESKO A RAKOUSKO PO KONCI STUDENÉ VÁLKY: RŮZNÝMI CESTAMI DO NOVÉ EVROPY, s.207 – 229.
JIRÁK, Jan – Köpplová, Barbora: Masová média. Praha: Portál 2009, s. 21.
JÕESAAR, A., 2011. DIFFERENT WAYS, SAME OUTCOME? LIBERAL COMMUNICATION POLICY AND DEVELOPMENT OF PUBLIC BROADCASTING. Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences, 15(1), s.74.
KLIMKIEWICZ, Beata. Poland. In: Media ownership and its impact on media independence and pluralism. Ljubljana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Politic Studies, 2004, s. 363 – 401.
KOHOUT, P. Maďarská revoluce a reformní komunisté. In: Maďarské povstání 1956. Padesát let poté. Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku 2007, s. 11-17.
KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948 – 1989. 1. Vydá. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 562-565. (XIII, 15-18)
KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií 20. století. Praha, Portál 2010. 344 s.
KONTLER, László. Dějiny Maďarska. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
KÖPPLOVÁ, Barbara - JIRÁK, Jan. Masová média a česká společnost 90. let 20. století: průběh a důsledky transformace českých médií . In: HEISS, G., et al. ,ed. Česko a Rakousko po konci studené války : různými cestami do nové Evropy. 1. vyd. Ústí nad Labem: Albis International, 2008, s. 207-230.
KOUBA, K., VYCHODIL, O., ROBERTS, J.: Privatizace bez kapitálu.1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 80-246-0954-1
KOWALSKI, T. (1988). Evolution after revolution. Media, Culture and Society, 10(2), 183-196.
LARA, A. The Polish Media Landscape. IN: TERZIS, G. (ed.). (2008) European Media Governance. National and Regional Dimensions. s. 399 - 410
LENDVAI, P. (1981) The Bureaucracy of Trhuth: How Communist Governments Manage the News? London: Burnett Book
LENGYEL, Márk. 2007 Hungary. In: Nikoltchev, S.(ed.) The Public Service Broadcasting Culture. Brussels: Council of Europe.
LENGYEL, Emöke. The art of careful power balancing: Hungary. In: The Development of the Audiovisual Landscape in Central Europe since 1989. John Libbey Media, London, updated and revised edition. London. 1998. str. 139-202.
ŁÓDZKI, Bartłomiej. Establishing the Dual Television System in Poland. 2008. In: Dobek-Ostrowska, Boguslawa/Głowacki, M. (ed.): Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and Politicization. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, p.99 – 110
MCNAIR, Brian. Glasnost, Perestroika and the Soviet Media (Communication and Society)
(1991, Routhledge, London)
MCQUAIL, D. 2010. McQuail’s Mass Communication Theory. 6. vydání. London: Sage. 632 s.
MENDEL, T. Public Service Broadcasting. A comparative legal survey. 2nd Ed. Paris: UNESCO 2011. Dostupné z: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192459e.pdf
MOONEY, P. 2004. Public service broadcasting. Report by the Committee on Culture, Science and Education, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Brussels, Belgium.
MORAVEC, V. 2000. Deset let duálního systému rozhlasového vysílání (1989 – 1999). Svět rozhlasu, 3. Praha: Český rozhlas. s. 1-159.
MORAVEC, Václav. Svobodný rozhlas 1990-2003. In: Od mikrofonu k posluchačům : z osmi desetiletí Českého rozhlasu. 1. vyd. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 397-484. ISBN 80-86762-00-9.
MORAVEC, Václav. Etika a česká média. In: 10 let v českých médiích (kolektiv autorů). 1. Vydání. Praha: Portál, 2005. s. 49 - 61
O'NEIL, P. Post-communism and the Media in Eastern Europe. London: FRANK CASS, 1997.
PAELTZ, D. – JAKUBOWICZ, K. (eds.). 2003. Business As Usual: Continuity and Change in Central and Eastern Europe.Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc.
POTŮČEK, Jan. Slovenská cesta. Reflex, 2004, roč. 15, č. 13, s. 24
POTŮČEK, Jan. Nejde vám Prima? Musíte přeladit televizi nebo set-top-box na Primu family. DigiZone.cz [online], 1.1.2012 [cit. 27.2.2012]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/clanky/nejde-vam-prima-musite-preladit-televizi-a-stb/
POTŮČEK, Jan. Vývoj televizního trhu v letech 1997 až 2010 pohledem peoplemetrů. DigiZone.cz [online], 31.1.2011 [cit. 27.2.2012]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/clanky/vyvoj-televizniho-trhu-v-letech-1997-az-2010/
RABOY, M. 1995. Public broadcasting for the 21st century. Luton: University of Luton Press. 303 s.
SANFORD, G., 2005, Katyń and the Soviet Massacre of 1940: Truth, Justice and Memory, London: Routledge.
SASINSKA-KLAS, Teresa. EJC/REC Vol. 4, No. 1, 1994: THE TRANSITION OF MASS MEDIA IN POLAND: THE ROAD TO LIBERALIZATION/Jagiellonian University
ŠKOLKAY, A. (1997), The role of mass media in the post-communist transition of Slovakia. In: SZOMOLANYI, S. – GOUD, J. Slovakia: Problems of Democratic Consolidation and the Struggle for the Rules of the Game. Bratislava: Slovak Political Science Association, s. 155-172.
ŠMATLÁK, Martin; ZMEČEK, André. Market intentions restrained: Slovak republic. In: The Development of the Audiovisual Landscape in Central Europe since 1989. John Libbey Media, London, updated and revised edition. London. 1998. str. 307-352.
ŠMÍD, Milan; JIRÁK, J.; KAPLAN, F.L.: The Broadcasting Law: First Step in Defining a Media Policy for the Czech Republic. In: Creating a Free Press in Eastern Europe. Ed. by Al Hester and Kristina White. Athens, Georgia, Center for International Mass Communication Training and Research 1993, str.341-374. ISBN: 0-943089-04-2.
ŠMÍD, Milan. Czech republic. In: Media ownership and its impact on media independence and pluralism. Ljubljana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Politic Studies, 2004, s. 141 – 164.
ŠMÍD, M. 2011. Vysílání veřejné služby v zemích Evropské Unie, jeho organizace a fungování. 2011 (případové studie pro Parlament České republiky). Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=70698 [přístup 20.4.2012]
SPARKS, C. Media theory after the fall of European communism. In: PARK, M-J. – CURRAN, J.(eds.)(2000) De-Westernizing Media Studies. London: Routhledge, s. 35-49.
SPLICHAL, S., 1992. Media privatization and democratization in Central-Eastern Europe. International Communication Gazette, 49(1-2), s.3-22.
ŠTĚTKA, V., 2008. Promoting Diversity or Protecting National Culture? Television without Frontiers Directive in the Context of the Czech Television Landscape. In: Dobek-Ostrowska, Boguslawa/Głowacki, M. (ed.): Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and Politicization. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, p.165 – 184
STÜHMEIER, T. – WENZEL, T. (2012) Regulating advertising in the presence of public service broadcasting, DICE Discussion Papers 41, Heinrich‐Heine‐Universität Düsseldorf, Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE).
ŠULC, Z. (2000), Psáno inkognito : doba v zrcadle samizdatu (1968-1989), Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
TOMAŠČÍKOVÁ, S. The Past and Present Narrative Spaces of Slovak Television. 2010. Dosud nepublikováno. http://193.147.33.53/selicup/images/stories/actas4/plenarias/TOMASCIKOVA.pdf [přístup:22.3.2012]
TÓTH, Borbála. Mapping Digital Media: Hungary. 2012. Open Society Foundation: London.
VINCZE. T. History on Hungarian Television: an introduction. In: CIGGOGNETTI, L.-SERVETTI, L.-SORLIN,P. (eds.) History on television in seven East Europe countries. Emilia: Centro Europe Direct Assemblea Legislativa. 2010. s. 13-27
WEIGEL, George (2003). The Final Revolution: The Resistance Church and the Collapse of Communism. Oxford University Press US. p. 136
ZAWADZKI, Hubert; LUKOWSKI, Jerzy. A Concise History of Poland, Cambridge University Press, 2006, ISBN 052185332X, Google Print, p.295-296
Předběžná náplň práce
Média veřejné služby v evropském kontextu zůstávají na denním pořádku politických diskuzí i pří mediálních expertů a odborné veřejnosti. Samotný pojem "veřejné služby" nenalézá jednotnou obecnou definici a vždy je nahlížen pouze v určitém sociálním, kulturním nebo demografickém kontextu. Evropská unie ve snaze představit určitý jednotící koncept médií veřejné služby, hledá odpověď na tuto základní otázku, ale nedostává se jí možnosti různé evropské modely regulovat. Soukromá i veřejnoprávní média Východního bloku se v této situaci necházejí jako subjekty s velmi krátkou dobou působnosti, ale přesto se v tolika směrech liší.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Public broadcasting media in the European context remain a frequent topic of media experts, politicians and qualified public. The public broadcasting itself doesn't have a unified definition and it is broadly mentioned solely in some social, cultural or demographic context. EU is trying to come up with some unifying concept of public broadcasting or media of public service. It seeks an answer for this question but it is unable to regulate this media to broader extent. Both private and public media in tranformed countries of Eastern Europe are situated as institutions with very short period of action, by they do differ in so many ways. Why is that?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK