Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Marketingová komunikace klubu TJ JM Pedro Pérez Chodov směrem k fanouškům
Název práce v češtině: Marketingová komunikace klubu TJ JM Pedro Pérez Chodov směrem k fanouškům
Název v anglickém jazyce: Marketing communication of the club TJ JM Pedro Perez Chodov toward the fans
Klíčová slova: Florbal, TJ JM Pedro Perez Chodov, fanoušci, marketingová komunikace, situační analýza, osobní dotazování, písemné dotazování
Klíčová slova anglicky: Floorball, TJ JM Pedro Perez Chodov, fans, marketing communication, situation analysis, personal interview, written interview
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.07.2012
Datum zadání: 30.07.2012
Datum a čas obhajoby: 14.01.2014 11:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, H276
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2014
Oponenti: doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat současnou marketingovou komunikaci kluku TJ JM Pedro Perez Chodov vůči svým fanouškům a podat návrhy na její zlepšení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this diploma thesis is to analyze the marketing communication of the club TJ JM Pedro Perez Chodov and get the suggestion for its improve.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK