Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mariánské Lázně a jejich hosté. Místo setkávání kulturních a politických elit střední Evropy
Název práce v češtině: Mariánské Lázně a jejich hosté. Místo setkávání kulturních a politických elit střední Evropy
Název v anglickém jazyce: Mariánské Lázně and its guests. Meeting point of cultural and political elite of central Europe.
Klíčová slova: Regionální dějiny - Mariánské Lázně – 19. a první polovina 20. století – elity – návštěvnost – slavní hosté – lázně a lázeňství – dějiny každodennosti – cestování a turistický ruch.
Klíčová slova anglicky: Regional history – Marienbad – the 19th and the first half of 20th century – elite – famous guests – spas and balneology – the history of everyday life – travelling and tourism.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.07.2012
Datum zadání: 27.07.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 07.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá fenoménem návštěvnictví v Mariánských Lázních s časovým těžištěm v 19. a v první polovině 20. století, kdy se cestování za zdravím a rozvoj turistického ruchu v lázních stává nedílnou součástí společenského, ale i hospodářského a politického života. Práce zpracovává každodennost lázeňského života v daném období z perspektivy lázeňských hostů, přičemž zdůrazňuje sociální a hospodářský aspekt dané problematiky, jakož i vývoj turistiky a cestování v této oblasti. Práce je regionálně zaměřena, má ovšem obecnější přesah k otázce lázeňství v evropském měřítku vůbec. Práce ukazuje Mariánské Lázně jako kosmopolitní místo setkávání kulturních, politických, hospodářských i teritoriálních elit. Vychází ze studia dostupného archivního a tištěného regionálního materiálu.
1) Lázeňství jako fenomén
2) Mariánské Lázně a jejich vývoj
3) Hosté v Mariánských Lázních
Seznam odborné literatury
BEDNÁŘ, Kamil, Chopin v Mariánských Lázních. Mariánské Lázně 1962.
BURACHOVIČ, Stanislav, WIESER, Stanislav, Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2001.
DANZER, Adalbert Eduard, Geschichte von Marienbad. Prag 1842.
FERNAU, Joachim, War es schön in Marienbad: Goethes letzte Liebe. München 1982.
JANDOUREK, Jan, Sociologický slovník. Praha 2007.
JONÁK, Jan, Mariánské Lázně: 200 let lázeňství. Mariánské Lázně 2008.
KOL. AUT., KDO BYL KDO- proslulí návštěvníci. Praha 2001.
KŘÍŽEK, Vladimír, 106x Mariánské Lázně. Plzeň 1990.
KŘÍŽEK, Vladimír, Obrazy z dějin lázeňství. Praha 2002.
KŘÍŽEK, Vladimír, CHARVÁT, J., Bibliographie de periodiques du thermalisme. Praha 1968.
MÜNZ, Zikmund, Eduard VII. in Marienbad. Wien 1934.
NIEL, Alfred, Die Grossen k. u. k. Kurbäder und Gesundbrunnen. Graz, Wien, Köln 1984.
ŠTAIF, Jiří, Obezřetná elita: česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. Praha 2005.
ŠVANDRLÍK, Richard, Významní návštěvníci v Mariánských Lázních. Mariánské Lázně 195-
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK