Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Nixonův šok" a konec brettonwoodského systému
Název práce v češtině: "Nixonův šok" a konec brettonwoodského systému
Název v anglickém jazyce: Nixon Shock" and the end of the Bretton Woods System
Klíčová slova: Brettonwoodský systém, Richard Nixon, Nová ekonomická politika, ekonomika USA, jamajský systém, volně plovoucí měnové kurzy.
Klíčová slova anglicky: Bretton Woods System, Richard Nixon, New Economic Policy, U.S. Economy, Jamaica System, Floating Exchange Rates.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.07.2012
Datum zadání: 20.07.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Předpokládaným cílem práce bude určit příčiny, které vedly k tzv. Nixonovu šoku v roce 1971 a k ukončení brettonwoodského měnového systému. Dalším cílem bude analyzovat jak krátkodobé, tak dlouhodobé důsledky Nixonova šoku na americkou ekonomiku i na celý mezinárodní měnový systém. Práce se také bude věnovat volně plovoucím kurzům, které byly po Nixonovu šoku využívány, jejich charakteristikou a jejich výhodami a nevýhodami. Cílem bude zjistit, zda měly volně plovoucí kurzy pozitivní či negativní vliv na americkou ekonomiku 70.let,zejména v otázce překonání ropných šoků v letech 1973 a 1979.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The intended goal of this thesis will be to identify the causes that led to the Nixon shock in 1971 and to the end of the Bretton Woods monetary system. Another objective will be to analyze both short-term and long-term consequences of the Nixon shock on the U.S. economy and on the international monetary system. The thesis will also deal with floating exchange rates, which have been used since the Nixon shock, their characteristics and their advantages and disadvantages. The aim will be to determine whether the floating exchange rate had positive or negative impact on the U.S. economy in the 1970´s, especially on the issue of overcomimg the oil shocks of 1973 and 1979.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK